Destination Bjurholm


Destination Bjurholm är en ekonomisk förening vars arbete syftar till att marknadsföra Bjurholm som en sammanhållen destination i samarbete mellan företagare, kommun och ideella organisationer.


Målet är att nyttja våra gemensamma kompetenser och resurser för att marknadsföra det destinationen har att erbjuda och därmed locka investerare, etablerare och besökare till bygden!


Ett ökat antal besökare i kommunen kommer att leda till ökad handel, bibehållen/utvecklad service, fler arbetstillfällen och befolkningsutveckling genom ökad inflyttning.